Comunicat Comú de Lleida


Àngel Ros calla davant l'incompliment d'inversions d'Arnó pels radars: 270.000 euros que haurien d'anar a seguretat vial dels lleidatans

El Comú de Lleida exigeix explicacions per la connivència de l'alcalde amb la UTE i demana que l'equip de govern faci públics els contractes de totes les concessions perquè la ciutadania pugui fer el control que no fan ni Ros ni l'”oposició”. L'informe jurídic que va fer a corre-cuita la Paeria ens sembla del tot insuficient ja que deixa enlaire la majoria de preguntes que es fan els ciutadans després de conèixer el desgavell de gestió dels radars. Ni l'informe ni l'alcalde han explicat als seus conciutadans per què hi ha centenars de milers d'euros recaptats en multes que ni l'empresa ni la Paeria han invertit en seguretat vial malgrat tindre'n l'obligació. Per tots els motius que exposem, i amb voluntat de practicar tota la transparència que trobem a faltar en aquest equip de govern, el Comú de Lleida ha decidir fer públic el contracte de la Paeria amb Arnó-Sice on es detallen els incompliments en la gestió de semàfors, cinemòmetres, control d'accessos, semàfor vermell i càmeres.

El Comú de Lleida va fer pública el passat 17 de gener una denúncia sobre les nombroses irregularitats detectades en la gestió dels radars, i va exigir respostes a l'alcalde de Lleida. El sr. Àngel Ros s'ha limitat a exposar les conclusions d'un “informe preliminar de concessions” on, segons Ros, es desestimen les reclamacions de 2,3 milions d'euros que feia Arnó-Sice. Malgrat que l'hem convidat reiteradament a donar resposta a totes les preguntes que ha generat el despropòsit de la gestió dels radars, Ros manté silenci.
En el nostre afany de cercar la total transparència en l'acció de govern, el Comú de Lleida ha decidit fer públic el contracte de l'ajuntament amb Arnó-Sice “Servei per a la gestió dels elements del servei públic municipal de control de trànsit i de seguretat vial: semàfors, cinemòmetres, control d'accessos, semàfor vermell i càmeres”. La concessionària, que al setembre ja tenia garantits ingressos via multes per valor de 444.325 euros, està incomplint de dalt a baix els compromisos d'inversió contrets en el contracte sense que l'equip de govern del senyor Ros estigui informant la ciutadania d'aquesta realitat flagrant. La UTE ha deixat d'invertir fins ara 270.456,96 euros que havien de repercutir en diverses millores vinculades a la seguretat vial dels lleidatans mentre Ros s'ho mira sense moure un dit, demostrant una preocupant connivència amb una empresa que incompleix tots els compromisos que detallem a continuació.

Millores en elements semafòrics i connexions
L'empresa hauria d'haver enllestit (durant el primer any de contracte, que es va complir el 22 de novembre de 2014) la semaforització de la rotonda de davant del cementiri (42.165 euros). Pel que sembla, davant la urgència per portar a terme aquesta millora, la Paeria va assumir l'execució i el cost d'aquesta semaforització. Això suposarà que la concessionària s'estalviï els diners que hi havia de destinar o bé la Paeria, amb transparència, buscarà un altra inversió i farà tots els tràmits necessaris perquè aquest canvi d'inversió sigui transparent i els lleidatans no hi perdem ni un euro? No tenim constància que s'hagi fet la obligatòria auditoria de la situació actual de la xarxa de comunicacions que, segons contracte, s'hauria d'haver enllestit el passat mes d'abril, amb una dotació de 6.450 euros. Molt més quantiosa és la inversió en connexions i comunicacions, valorada en 73.450 euros i que no s'ha portat a terme.

Millores en càmeres de control
També resta aparcada en un calaix la instal·lació de càmeres de control (a aquestes alçades hauria d'haver-ne posat en funcionament 4, amb un valor total de 9.303 euros). De la mateixa manera, no consta cap avenç en el concepte “millores en l'equipament i especificacions”, que té un import de 4.825 euros i un termini d'execució no determinat.

Millores en el centre de control de trànsit
Es tracta de la inversió no realitzada més quantiosa. La millora del sistema de control de trànsit, amb un import de 87.642 euros, hauria d'haver estat enllestida el passat més d'octubre, encara que ni tan sols s'ha iniciat.

Millores en control d'accessos i foto-vermell
Mentre els 6 semàfors vermells estan instal·lats, queden pendents les 3 unitats de control d'accessos (que poden sancionar remotament, per exemple, en carrers on fins ara l'accés es regula amb pilones mobils) i que estarien valorades en 10.951,18 €.

Millores en elements de seguretat vial
Els 4 guals elevats de vianants (13.500 euros) i el subministrament, per valor de més de 15.000 euros, d'etilòmetres, pda's (per generar multes) i diferents elements de control.

Millores en senyalització
Encara caldria afegir una darrera partida de 6.750 euros anuals no invertits en millores en senyalització.
De la llarga llista d'inversions compromeses, Arnó-Sice sí que ha complert amb el manteniment semafòric i, evidentment, amb els elements que generen ingressos, com són els radars fixos, el foto-vermell i el radar mòbil, a més de la gestió de les infraccions.

Resum inversions Arnó-SICE incomplertes (a data de 29/01/15)

Millores en

Import


ELEMENTS SEMAFÒRICS I CONNEXIONS

Semaforització rotonda cementiri L-11
42165,38
Auditoria xarxa comunicacions
6450
Inversió en connexions i comunicacions
73450


CÀMERES DE CONTROL

4 càmeres addicionals
9303
Millores en l'equipament i especificacions
4825


CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT

Millora en el Sistema de Control de Trànsit actual
87642


CONTROL D'ACCESSOS

3 unitats de control d'accessos
10951,18


ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL

Etilòmetres, PDA's i elements de control
15420,4
Altres elements urbans
13500


MILLORES EN SENYALITZACIÓ (Anual)

Import en inversió anual per millores de senyalització
6750TOTAL
inversions Arnó-SICE incomplertes (Sense IVA)

270456,96La Paeria tampoc explica per què no ha invertit la seua part d'ingressos per multes en seguretat vial

Un cop descomptat el que paga a l'empresa, la Paeria percep la resta, el 68,5% de cada sanció. L'estimació d'ingressos per a l'ajuntament, al setembre de 2014, superava els 650.000 euros. El Plec del Contracte estableix que els ingressos de les sancions obtingudes per infraccions de la Llei de Trànsit s'han d'aplicar al finançament de la seguretat vial, prevenció d'accidents de trànsit i ajuda a les víctimes.  A 30 de novembre de 2014, dels 350.000 euros pressupostats en “gestió de seguretat vial” només n'hi ha 37.114,61 de “despesa autoritzada”, tot just el 10% del previst.

Per aquest motiu vam preguntar al sr. Àngel Ros si els diners generats pels radars s'estan destinant i es destinaran a aquesta finalitat. Ens sembla especialment greu que Ros s'apliqui també la màxima opacitat quan se li demanen explicacions de per què no ha fet, ni de bon tros, la inversió que hauria d'haver fet, per llei, en seguretat vial. L'alcalde s'omple la boca contínuament de la reducció del nombre de ferits en accident a la ciutat (que xifra en un 22,4% durant 2014). És obvi que seria desitjable fer baixar encara molt més la lesivitat i una de les possibilitats per aconseguir-ho, sr. Ros, seria complir la llei i invertir el que toca en seguretat vial.

CIU i PP: una Paeria sense oposició

Si havent accedit a un sol contracte hem detectat totes aquestes irregularitats que Ros mantenia ben tapades, no volem ni imaginar el que es pot amagar darrera de la resta de contractes de serveis. En aquest sentit, ens sembla denunciable també el paper dels grups municipals de CIU i PP que, lluny de fiscalitzar l'acció de l'equip de govern com correspondria a algú que es vulgui fer dir “oposició”, mantenen una inquietant passivitat que ha fet que siguin els primers sorpresos davant el cúmul de despropòsits destapats pel Comú de Lleida. Si és cert, com explica el regidor de CIU Antoni Postius, que ho han de demanar tot per escrit i els ho han
d'aprovar, a què esperen a emprendre les accions legals que toquin per protegir els drets d'accés a la informació que tenen els regidors i que són indispensables per poder fiscalitzar l'acció de govern i per la salut democràtica de tota institució?


No menteixi la ciutadania dient que els contractes són públics, sr. Ros

Davant l'opacitat demostrada pel govern d'Àngel Ros i la connivència amb la UTE, que es fa evident quan l'alcalde fa la vista grossa vers l'incompliment de les inversions d'Arnó-Sice, el Comú segueix  exigint transparència i respostes. Davant la constatació que es mantenen a pany i forrellat els contractes de les diferents concessions, exigim a Àngel Ros, com han fet anteriorment altres entitats com l'Assemblea en Defensa dels Serveis Públics (ADSP) o la CUP, que faci públics, com a exercici de transparència, tots els contractes posant-los a l'abast de la ciutadania. La ADSP ja demanat 2 cops (5 de febrer i 25 de setembre) que s'activés la comissió de seguiment de l'audiència pública sobre privatitzacions, on s'ha demanat fer públics els contractes dels diferents serveis públics externalitzats, però la resposta de Ros ha estat activar la comissió sense aportar-hi cap contracte. Fins i tot en un acte recent va respondre a l'enèsima petició dels contractes dient que “els teniu tots a la tercera planta de l'OMAC”. Li hem fet cas, sr. Ros, i hem anat a la  ercera planta  aquest dilluns, d'on ens han derivat a la cinquena i d'allí a la primera, on ens han dit que presentem una instància a l'atenció d'alcaldia. El mateix procediment que ha fet l'ADSP sense rebre resposta de Ros: tornem a ser al cap del carrer.
Recordem al sr. Ros que la ciutadania té dret a conèixer tots els contractes que regeixen els serveis privatitzats. O és que, a l'igual que hem evidenciat amb el contracte dels radars, té motius per seguir amagant aquesta informació a la ciutadania amb una opacitat impròpia d'un govern que es vulgui dir democràtic?
Per a més info:
Alfred Sesma (portaveu) 667 34 23 24   /   Sergi Talamonte 619 64 13 65