"For a politician to complain about the press is like a ship captain complained of waves".

“Que un polític es queixi de la premsa es com un capità de vaixell que es queixa de les onades”